สมัครสมาชิก

เป็นสมาชิกนกแฟนคลับรับสิทธิพิเศษที่เหนือระดับพิเศษสุดเฉพาะคุณ

แลกเที่ยวบินฟรีใช้ 7,500 พอยท์

รับน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม 5 กิโลกรัม

แถวเช็คอินพิเศษ (สนามบินดอนเมือง)

แลกของรางวัลพิเศษ

สิทธิพิเศษต่างๆ

เลือกประเภทบัตรที่คุณต้องการสมัครสมาชิก

NOK SMILE

สำหรับผู้สนใจทุกท่าน ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

NOK KIDS

สำหรับน้องๆที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปี